No Image

Черви сисуни

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
10 марта 2020

Сисуни, або трематоди — це клас плоских червів, що паразитують в організмах тварин і людини. Відомо більше 7000 сисунів. Близько 40 видів трематод є паразитами людини, викликаючи небезпечні захворювання — трематодози, наприклад, опісторхоз, шистосомоз, дикроцеліоз, фасціольоз, тощо. Представники трематод — котячий, печінковий, легеневий, ланцетоподібний сисуни, інші.

Життєвий цикл сисуна складний із послідовним чергуванням гермафродитної і партеногенетичної стадій. Для всіх організмів даного класу характерна личинкова стадія паразитування у безхребетних тварин, частіше в черевоногих молюсків. Розвиток дорослих особин переважної більшості трематод відбувається в тілі ще й другого господаря — хребетної тварини або людини.

Черви даного класу адаптувалися до життя практично у всіх тканинах тіла господарів — риб, плазунів, земноводних, птахів і ссавців. Певний вид сисуна паразитує у конкретного виду або кількох близьких видів тварин-господарів, причому місце проживання також постійно. Більшість із сисунів уражують органи травлення господарів — кишечник, печінку, підшлункову залозу. Деякі види мешкають в органах дихання, органах сечовидільної системи, судинах, іноді в підшкірній клітковині, очах.

Ці черви-паразити мають ряд пристосувань, що дозволяють їм так широко розселятися в організмах господарів. Так, є особливості будови тіла у кожного виду трематод залежно від середовища проживання. Немаловажна наявність певних етапів у життєвих циклах паразитів, а також їх надзвичайна плодючість.

Черви класу сисунів досягають у довжину від декількох міліметрів до 5 см, в окремих випадках до 1,5 метрів. Тіло трематод непоказного сіруватого або рожевого кольору, має листоподібну форму, у деяких видів довгасте. Назва «трематоди» в перекладі з грецької мови означає «мають присоски». Характерною особливістю сисуна є наявність двох присосок: ротової і черевної, розташованих, відповідно, на передньому краю тіла і в середній третині тіла на черевній стороні. За допомогою цих присосок сисун утримується в організмі господаря і пересувається. Найкраще присоски розвинені у тих червів, які паразитують у кишечнику, де необхідно особливо міцне прикріплення до стінки кишки, щоб не бути викинутим з харчовими масами. У тих трематод, які живуть у замкнутих порожнинах тіла господаря, присоски розвинені слабко, іноді редуковані зовсім.

У сисунів є такі системи органів, як травна, видільна, нервова, статева. Травна система починається з ротового отвору на дні ротової присоски. Далі їжа надходить у глотку, стравохід і кишечник, який закінчується сліпо. Неперетравлені залишки їжі видаляються з організму через рот.

Видільна система являє собою два поздовжніх канали, які з’єднуються у видільний міхур, що відкривається видільною порою. У кожен з цих каналів впадають дрібні розгалужені канальці з усіх тканин організму червя.

Нервова система сисуна виглядає як комплекс нервових вузлів, сконцентрованих в передній частині навколо глотки, і нервових стовбурів, що відгалужуються від них до всіх тканин червя.

Найбільш складно влаштована статева система, що обумовлено особливостями життя паразита. Статеві органи заповнюють більшу частину тіла трематоди. Ці черви гермафродіти, тобто в одному організмі є жіночий і чоловічий статевий апарати. Коли відбувається злиття сперматозоїдів з яйцеклітиною, запліднені яйця надходять в матку, яка відкривається попереду черевної присоски. Яйця сисунів дрібні, їх можна побачити тільки під мікроскопом.

Характерні особливості розвитку сисунів — зміна господарів і чергування поколінь особин. Відповідно, паразит проходить ряд стадій. Після відкладання статевозрілою трематодою яєць, вони виводяться в зовнішнє середовище із виділеннями господаря (тварини або людини) — в грунт або воду. В яйці розвивається зародок, який в одних видів виходить назовні, в інших — залишається в яйці. Наступний етап розвитку сисуна можливий тільки при попаданні зародка (мірацидії) в організм проміжного хазяїна (частіше молюска). В іншому випадку зародок гине. У тілі молюска мірацидій трансформується у нерухому личинку — спороцисту, в якій утворюються личинки іншого виду – редії. Із редій з’являються церкарії — рухливі личинки із хвостами, що володіють рядом якостей, властивих дорослим особинам. Саме церкарії при попаданні в організм кінцевого хазяїна (хребетної тварини або людини) перетворюються на дорослих особин.

Зараження людини і тварин відбувається при проковтуванні личинок сисунів із водою і харчовими продуктами. У людини і тварин розвиваються трематодози — гельмінтози, спровоковані сисунами. Так, при опісторхозі людина заражається через рибу, при фасціольозі — через воду і водні рослини, тощо. Лікування захворювань проводиться в залежності від виду трематод.

Читайте также:  Вязка шпицев форум

Трематодози тварин поширені повсюдно. Величезний економічний збиток наноситься при ураженні сисунами сільськогосподарських тварин, зокрема, при фасціольозі, дикроцеліозі, простогонімозі та ін.

Полифилетическая группа животных
Название Слизень Статус названия не определён Родительский таксон Класс Брюхоногие (Gastropoda) Представители

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам). Форма слизня независимо возникала в нескольких группах водных и наземных брюхоногих моллюсков, поэтому совокупность всех видов рассматривают не как таксон, а как экологическую форму. Иногда слизней, сохранивших рудиментарную раковину, называют полуслизнями (англ. semislug ).

Предполагают, что редукция и последующая утрата раковины имела экологические предпосылки и происходила, например, при переходе к обитанию в плотных зарослях водных растений или лесной подстилке. Согласно другой гипотезе, причиной стал дефицит необходимого для постройки раковины кальция в регионах, где формировались группы, в которых возникла форма слизня. Важным следствием слабого развития или отсутствия раковины оказывается неспособность изолироваться от окружающей среды при нападении хищника или наступлении неблагоприятных (например, засушливых) условий.

Некоторые наземные слизни — вредители, способные наносить серьёзный вред сельскому хозяйству.

Содержание

Наземные слизни [ править | править код ]

Большинство наземных слизней относится к лёгочным улиткам из группы стебельчатоглазых (Stylommatophora), среди которых, впрочем, достаточно много видов с развитой раковиной (улиток). Следует различать слизней как экологическую группу, жизненную форму брюхоногих моллюсков без выраженной раковины и представителей семейства слизней Limacidae, строгой биотаксономической единицы.

Строение [ править | править код ]

Тело наземных слизней довольно сильно вытянуто в длину, но способно изменять форму за счёт мышечных сокращений. Внешне слизни обладают двусторонней симметрией. Её нарушает лишь располагающееся справа непарное лёгочное отверстие. Кожный эпителий выделяет большое количество слизи, которая препятствует высыханию покровов, способствует лучшему скольжению по поверхности, а также отпугивает хищников.

Как и у других брюхоногих, в теле слизней выделяют три отдела: голову, ногу и висцеральную массу. Последняя, ввиду отсутствия раковины, образует не внутренностный мешок, а распластанный по спинной стороне ноги нотум (лат. notum — спина). На голове расположены сократимые щупальца (одна или две пары), на которых располагаются органы чувств (развитые глаза, органы тактильного и химического чувства). Позади головы на спинной стороне находится мантия с непарным лёгочным отверстием (пневмостомом), ведущим в мантийную полость, которая функционирует как лёгкое. Рядом с пневмостомом располагается анальное отверстие.

Большинство слизней сохранило рудименты раковины, которые как правило интернализированы. Этот рудиментарный орган служит для запасания солей кальция и часто находится в связке с пищеварительными желёзами [1] . Интернализированную раковину можно обнаружить у представителей семейств Limacidae [2] и Parmacellidae [3] , а у взрослых представителей Philomycidae [2] , Onchidiidae [4] и Veronicellidae [5] раковины полностью отсутствуют.

Органы чувств [ править | править код ]

Подобно улиткам, большинство сенсорных рецепторов слизней cконцентрированы вокруг головы. Нервные узлы, или ганглии, обрабатывают информацию, полученную двумя парами щупалец. Нижняя, более короткая, пара — это сенсорные щупальцы, которые используются как орган обоняния, осязания и, возможно, вкуса. Верхняя, более длинная, пара — это щупальца зрения (или оптические щупальца), чувствительны к свету и запахам. Хотя слизни не могут различать цвета, они могут легко отличить свет от темноты.

Слизни имеют 100 — 5000 фоточувствительных клеток, каждая окружена многими пигментными клетками. На поверхности фоточувствительных клеток находится большое количество микроворсинок. Считается, что это — светочувствительные области этих клеток. Доли рта могут действовать как орган осязания, отличая различные поверхности. Когда слизняк теряет одно из щупалец, они отрастают вновь. Например, у представителей вида Arion ater это занимает 1-2 месяца.

От головы нервы тянутся вдоль всего тела, как к ноге, чтобы управлять передвижением, так и к пищеварительной системе.

Слизь [ править | править код ]

Слизняки производят два вида слизи: один — жидкий и водянистый, и второй — густой и липкий. Оба гигроскопичны. Жидкая слизь распространяется от центра ноги к краям. Густая слизь разворачивается спереди назад.

Читайте также:  Предвестники течки у собаки

Слизь очень важна для слизняков, поскольку она помогает им двигаться, и содержит волокна, которые препятствуют соскальзыванию вниз с вертикальных поверхностей. Слизь также обеспечивает защиту от хищников и помогает сохранять влажность. Некоторые разновидности используют слизистые шнуры, чтобы распластаться на земле или временно подвешиваться во время спаривания.

Размножение [ править | править код ]

Наземные слизни характеризуются гермафродитизмом (иногда последовательным) и перекрёстным внутренним оплодотворением.

Слизни обладают как женскими, так и мужскими половыми органами. Обычно слизняк следует за слизью другого слизняка, и может даже поедать эту слизь. Затем слизняки находят друг друга и начинают кружиться вместе. При этом они выпускают гениталии. Слизняки движутся близко друг к другу и гениталии касаются партнера. Сперма переносится в форме сперматофора. Через несколько дней слизень откладывает около 30 икринок в ямку в земле. Некоторые виды зимуют под землей в умеренном климате, у других видов взрослые особи погибают осенью.

Обычная практика среди многих слизеней — апофалация, когда один или оба слизня откусывают часть пениса. Пенис этих видов скрученный подобно штопору и часто спутывается в гениталиях партнера в процессе обмена спермой. Апофалация позволяет слизням разъединяться. Считается, что поврежденные гениталии отрастают, подобно «щупальцам зрения».

Некоторые разновидности слизняков могут оплодотворять друг друга через «метания» крошечных капелек спермы, которые они отправляют в направлении гениталий партнера.

Гениталии слизней — одни из самых удивительных в мире. Ariolimax dolichophallus, вид банановых слизней (dolichophallus на латыни означает «длинный пенис») имеют наибольшее соотношение длины пениса к длине тела всех животных. Рекордный экземпляр имел длину тела 15 см, с длиной пениса 81 см, что более чем в 5 раз длиннее тела.

Экология [ править | править код ]

Вероятно, из-за отсутствия достаточно эффективных приспособлений, предотвращающих обезвоживание, слизни обитают лишь в увлажнённых биотопах, таких как, например, подстилка широколиственных лесов. В существующих там экосистемах они играют существенную роль, поедая опавшую листву, неодревесневшие части живых растений, а также грибы (в том числе, ядовитые для других организмов). Представители некоторых видов — хищники и некрофаги, поедающие живых почвенных беспозвоночных (например, других брюхоногих моллюсков и дождевых червей) и их трупы.

Слизни имеют довольно обширный ассортимент врагов, в том числе и хищников. Ими питаются многие позвоночные животные, однако, специфических «слизнеедов» среди них нет. Из млекопитающих слизней охотно поедают ежи, кроты, землеройки и некоторые мышевидные грызуны; из птиц — грачи, галки, скворцы и некоторые чайки, а из домашних птиц — куры и утки. Слизни также входят в пищевой рацион многих лягушек, жаб, саламандр, ящериц и змей.

Среди беспозвоночных слизнями питаются многие насекомые. Особенно их много среди жужелиц.

Слизни служат хозяевами (факультативными, промежуточными или основными) для многих паразитов. Так, в пищеварительном тракте, печени или почке некоторых слизней обнаружено несколько видов инфузорий и кокцидий.

Многие слизни являются промежуточными хозяевами ряда дигенетических сосальщиков, ленточных червей, круглых червей и т. д., которые во взрослом состоянии паразитируют на домашних и диких млекопитающих и птицах.

Хозяйственное значение [ править | править код ]

Слизни вредят клубням и листве картофеля, белокочанной и цветной капусте, салату, различным корнеплодам (листве и выступающим из почвы участкам корнеплодов), рассаде и молодым всходам многих овощей, листьям фасоли и гороха, плодам земляники, огурцов и помидоров, а также плантациям цитрусовых и винограда. Меньший вред они наносят краснокочанной капусте, петрушке, чесноку, луку, листьям созревающих огурцов и земляники. Особенно ощутимый вред они причиняют озимой пшенице и ржи, поедая как только что высеянные зерна, так и их всходы. В меньшей степени страдают от слизней овес и ячмень; практически они не трогают яровую пшеницу, лен и гречиху. Переползая с одного растения на другое, слизни способствуют распространению среди сельскохозяйственных культур различных грибковых и вирусных заболеваний — пятнистость капустная, ложная мучнистая роса лимской фасоли, фитофтороз картофеля. Эти болезни могут нанести хозяйству убытки не меньшие, а нередко — большие, чем прямая вредная деятельность слизней.

Читайте также:  1 Кубик в инсулиновом шприце

Интересные факты [ править | править код ]

Морской слизень Elysia chlorotica ассимилирует хлоропласты водоросли Vaucheria litorea в клетки пищеварительного тракта. Хлоропласты способны фотосинтезировать в организме слизня в течение нескольких месяцев, что позволяет слизню жить за счёт глюкозы, полученной в результате фотосинтеза. Геном слизня кодирует некоторые белки, необходимые хлоропластам для фотосинтеза. [6]

Каждый огородник знаком с этими маленькими прожорливыми существами. Слизняков часто можно встретить на спелых овощах или ягодах. Активность они проявляют в вечернее и ночное время и с удовольствием первыми пробуют вкусные сладкие ягоды клубники или урожай капусты, картофеля, огурцов и помидор.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Животные
0 комментариев
No Image Животные
0 комментариев
No Image Животные
0 комментариев
Adblock detector